Privacyverklaring Support Profs B.V.

Welkom bij Support Profs. Wij hechten grote waarde aan de zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van onze websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. In deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

 1. Wie zijn wij?

Support Profs B.V. is een detacheringsbureau gevestigd aan de Professor J.H. Bavincklaan 4 in Amtelveen. Wij bemiddelen tussen werkgevers en professionals in diverse sectoren. Ons doel is om een perfecte match te vinden tussen onze opdrachtgevers en kandidaten.

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verzamelen:

 • Websitebezoekers: IP-adres, cookie-informatie, en gegevens over uw gebruik van onze website.
 • Kandidaten: Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, opleidingsgegevens, werkervaring, cv, en referenties.
 • Werknemers en zelfstandigen: Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, BSN, bankrekeningnummer, opleidingsgegevens, werkervaring, cv, referenties, en looninformatie.
 1. Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens op de volgende manieren:

 • Via formulieren op onze website.
 • Door middel van sollicitaties en inschrijvingen.
 • Tijdens gesprekken en interviews.
 • Via correspondentie per e-mail, telefoon of post.
 1. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 • Om u te informeren over vacatures en opdrachten die aansluiten bij uw profiel.
 • Om sollicitatieprocessen te begeleiden en te beheren.
 • Voor het uitvoeren van arbeidsovereenkomsten en opdrachtbevestigingen.
 • Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Voor interne analyses en rapportages ter verbetering van onze dienstverlening.
 1. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging. Dit omvat onder andere:

 • Versleuteling van gevoelige gegevens.
 • Beveiligde netwerkverbindingen (SSL).
 • Toegangsbeperkingen tot uw gegevens.
 • Regelmatige beveiligingsaudits.
 1. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Dit kan onder andere zijn:

 • Potentiële werkgevers of opdrachtgevers.
 • Externe dienstverleners die ons ondersteunen bij onze bedrijfsvoering (bijv. IT-dienstverleners).
 • Overheidsinstanties en toezichthouders indien vereist.
 1. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens langer te bewaren. De bewaartermijnen zijn als volgt:

Gegevens van kandidaten: tot twee jaar na laatste contact.

Gegevens van werknemers en zelfstandigen: zeven jaar na beëindiging van het dienstverband of de opdracht.

 1. Uw rechten

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage: U kunt verzoeken om inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
 • Recht op rectificatie: U kunt verzoeken om correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht op verwijdering: U kunt verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens.
 • Recht op beperking van de verwerking: U kunt verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op overdraagbaarheid: U kunt verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of een andere organisatie.
 • Recht van bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Om een van deze rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Robert Sliphorst via info@supportprofs.nl of op nummer 085 – 401 9663.

 1. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Support Profs behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wij adviseren u om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

 1. Contact

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of onze verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via: 085 – 401 9663.

Support Profs B.V.
Professor J.H. Bavincklaan 4
1183 AT Amstelveen
info@supportprofs.nl
085 – 401 9663

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 23 mei 2024.

 

Wij danken u voor het vertrouwen in Support Profs B.V. en zorgen voor een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens.